Chào mừng bạn đến với Würth Việt Nam Chỉ dành cho khách hàng thương mại

DỤNG CỤ VỆ SINH KIM PHUN XĂNG LBW400 - BỘ

Bộ phụ kiện cho chất tẩy rửa hệ thống LBW400 52 chi tiết
BỘ DC LÀM SẠCH BÉC PHUN ĐCƠ ÔTÔ (52PCS)

Mã số sản phẩm 0702077
EAN 4046777446319
Giá hiển thị cho khách hàng sau khi đăng nhập
DỤNG CỤ VỆ SINH KIM PHUN XĂNG LBW400 - BỘ

Mã số sản phẩm 0702077

Giá hiển thị cho khách hàng sau khi đăng nhập
Số lượng
PU
x1 Số lượng

Dành riêng cho khách hàng thương mại

Đăng ký ngay để truy cập hơn 125.000 sản phẩm

Cleaning the intake system of a vehicle’s petrol engine ensures that it is running as efficiently and economically as possible.

Vệ sinh hệ thống nạp của động cơ xăng ở xe để đảm bảo chạy hiệu quả và tiết kiệm nhất có thể.


Vệ sinh hệ thống phun LBW400:


  • Giải pháp dễ sử dụng

  • Sử dụng bình khí dung tăng áp nén riêng biệt làm nguồn nhiên liệu

  • Là một chất cô đặc không bị pha loãng với xăng
Thông tin sản phẩm

Catalog Würth(X)

Bảng dữ liệu(X)

Chứng nhận/ Tài liệu

 | 

 | 

Lĩnh vực ứng dụng

Chọn đai ốc nối thích hợp để nối ống với xe. Nối đai ốc nối có ren của thùng với bộ phận điều chỉnh, điều chỉnh áp suất nhiên liệu cho phù hợp với yêu cầu của xe và để xe hoạt động bằng hàm lượng trong thùng cho đến khi hết.

Đã bao gồm DỤNG CỤ VỆ SINH KIM PHUN XĂNG LBW400 - BỘ:
Accessories set f. system cleaner LBW400 2 pieces
1 x
Accessories set f. system cleaner LBW400 2 pieces

AY-LBW400-CLNDEV-REGULATOR-HOSE-W.ADAPT

Số lượng: 1 x
Cleaning device, vehicle, accessories, others
1 x
Cleaning device, vehicle, accessories, others

AY-QUICKRELEASEFITTING-CLNDEV-5/16

Số lượng: 1 x
Adapter for system cleaner LBW400
2 x
Adapter for system cleaner LBW400

AY-QUICKRELEASEFITTING-CLNDEV-3/8

Số lượng: 2 x
Cleaning device, vehicle, accessories, others
2 x
Cleaning device, vehicle, accessories, others

AY-ADAPT-CLNDEV-6X8X10MM

Số lượng: 2 x
Cleaning device, vehicle, accessories, others
1 x
Cleaning device, vehicle, accessories, others

AY-ADAPT-CLNDEV-LBW400-20UNF-1/2IN

Số lượng: 1 x
Adapter for system cleaner LBW400
2 x
Adapter for system cleaner LBW400

AY-ADAPT-CLNDEV-LONG-LBW400-5/16IN

Số lượng: 2 x
Cleaning device, vehicle, accessories, others
2 x
Cleaning device, vehicle, accessories, others

AY-ADAPT-CLNDEV-LBW400-3/8IN

Số lượng: 2 x
Cleaning device, vehicle, accessories, others
2 x
Cleaning device, vehicle, accessories, others

AY-ADAPT-CLNDEV-LBW400-1/4IN

Số lượng: 2 x
Cleaning device, vehicle, accessories, others
2 x
Cleaning device, vehicle, accessories, others

AY-ADAPT-CLNDEV-SWIVEL-LBW400-16MM

Số lượng: 2 x
Cleaning device, vehicle, accessories, others
2 x
Cleaning device, vehicle, accessories, others

AY-ADAPT-CLNDEV-SMALLLBW400- 5/16IN

Số lượng: 2 x
Cleaning device, vehicle, accessories, others
2 x
Cleaning device, vehicle, accessories, others

AY-ADAPT-CLNDEV-SWIVEL-LBW400-14MM

Số lượng: 2 x
Cleaning device, vehicle, accessories, others
2 x
Cleaning device, vehicle, accessories, others

AY-ADAPT-CLNDEV-LBW400-14MM

Số lượng: 2 x
Cleaning device, vehicle, accessories, others
2 x
Cleaning device, vehicle, accessories, others

AY-ADAPT-CLNDEV-SWIVEL-LBW400-12MM

Số lượng: 2 x
Cleaning device, vehicle, accessories, others
2 x
Cleaning device, vehicle, accessories, others

AY-ADAPT-CLNDEV-SWIVEL2-LBW400-14MM

Số lượng: 2 x
Cleaning device, vehicle, accessories, others
1 x
Cleaning device, vehicle, accessories, others

AY-ADAPT-CLNDEV-LBW400-16MM

Số lượng: 1 x
Cleaning device, vehicle, accessories, others
1 x
Cleaning device, vehicle, accessories, others

AY-SPLY/RTRNLINE-CLNDEV-HOSEADAPT-LBW40

Số lượng: 1 x
Cleaning device, vehicle, accessories, others
1 x
Cleaning device, vehicle, accessories, others

AY-SPLY/RTRNLINE-CLNDEV-HOSECUPL-LBW400

Số lượng: 1 x
Cleaning device, vehicle, accessories, others
1 x
Cleaning device, vehicle, accessories, others

AY-HOSEADAPT-CLNDEV-DB-LBW400-5X8MM

Số lượng: 1 x
Cleaning device, vehicle, accessories, others
1 x
Cleaning device, vehicle, accessories, others

AY-HOSEADAPT-CLNDEV-LBW400-5X8MM

Số lượng: 1 x
Cleaning device, vehicle, accessories, others
2 x
Cleaning device, vehicle, accessories, others

AY-HOSEADAPT-CLNDEV-DB-LBW400-9X13MM

Số lượng: 2 x
Cleaning device, vehicle, accessories, others
1 x
Cleaning device, vehicle, accessories, others

AY-ADAPT-CLNDEV-LBW400-BMWX5

Số lượng: 1 x
Cleaning device, vehicle, accessories, others
1 x
Cleaning device, vehicle, accessories, others

AY-ADAPT-CLNDEV-LBW400-14MM-SLEEVE

Số lượng: 1 x
Cleaning device, vehicle, spare parts, others
1 x
Cleaning device, vehicle, spare parts, others

SP-ADAPTHOSE-SCHRADERVLVE-LBW400-2PCS

Số lượng: 1 x
Cleaning device, vehicle, spare parts, others
1 x
Cleaning device, vehicle, spare parts, others

SP-ADAPTHOSE-SCHRADERVLVE-SMALL-LBW400

Số lượng: 1 x
Cleaning device, vehicle, accessories, others
1 x
Cleaning device, vehicle, accessories, others

AY-COUPL-CLNDEV-FUEL-FLANGE-COUPLING-14M

Số lượng: 1 x
Cleaning device, vehicle, accessories, others
1 x
Cleaning device, vehicle, accessories, others

AY-COUPL-CLNDEV-FUEL-FLANGE-COUP-15,6M

Số lượng: 1 x
Cleaning device, vehicle, accessories, others
1 x
Cleaning device, vehicle, accessories, others

AY-ADAPT-CLNDEV-12MM

Số lượng: 1 x
Cleaning device, vehicle, accessories, others
1 x
Cleaning device, vehicle, accessories, others

AY-ADAPT-CLNDEV-14MM

Số lượng: 1 x
Adapter for system cleaner LBW400
1 x
Adapter for system cleaner LBW400

AY-SPLY/RTRNLINE-CLNDEV-ISOCUPL-LBW400

Số lượng: 1 x
Cleaning device, vehicle, accessories, others
2 x
Cleaning device, vehicle, accessories, others

AY-HOSEADAPT-CLNDEV-LBW400-6,5X10MM

Số lượng: 2 x
Adapter for system cleaner LBW400
2 x
Adapter for system cleaner LBW400

AY-HOSEADAPT-CLNDEV-LBW400-8,5X12,5MM

Số lượng: 2 x
Adapter for system cleaner LBW400
2 x
Adapter for system cleaner LBW400

AY-HOSEADAPT-CLNDEV-LBW400-9X13MM

Số lượng: 2 x
Cleaning device, vehicle, accessories, others
1 x
Cleaning device, vehicle, accessories, others

AY-HOSEADAPT-CLNDEV-1/2IN

Số lượng: 1 x

Đơn vị đóng gói

Đơn vị đóng gói quy định số lượng sản phẩm trong một kiện hàng. Trong phần catalog, bạn có thể chọn các đơn vị đóng gói khác nhau nếu có trình đơn lựa chọn.

Nếu bạn không biết đơn vị đóng gói khi nhập trực tiếp số sản phẩm trong giỏ hàng hoặc khi chụp sản phẩm thông qua EasyScan/VarioScan thì hãy để trống trường này. Trong trường hợp đó, đơn vị đóng gói sẽ được xác định tự động.

Cấu trúc số sản phẩm

Số sản phẩm được tạo như sau: VVVVAAABBB
VVVV = 4 chữ số làm số tiền tố (vui lòng lưu ý rằng chữ số đầu tiên hiện tại luôn là 0)
AAA = 3 chữ số thể hiện kích thước phần 1
BBB = 3 chữ số thể hiện kích thước phần 2

Ví dụ về cấu trúc số sản phẩm:
Ví dụ 1: Vít có số đo 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (hai khoảng trắng giữa số 4 và số 10)

Ví dụ 2: Vít có số đo 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (một khoảng trắng giữa số 10 và số 20)

Ví dụ 3: Vòng đệm có đường kính trong là 6 mm:
VVVVAAABBB
04076

Thông tin về giá và hiển thị hình ảnh

Giá mỗi đơn vị đóng gói (PU):
Giá luôn tương ứng với hình thức đóng gói được hiển thị, do đó giá hiển thị cho 250 đơn vị sẽ tương ứng với PU là 250 và giá cho 300 đơn vị tương ứng với PU là 300.

Giá có thể hiện mã giá:
Giá luôn áp dụng cho số lượng được quy định thông qua mã giá:
Giá cho 1 đơn vị
Giá cho 100 đơn vị
Giá cho 1000 đơn vị

Số lượng

Số lượng hiển thị số đơn vị trong đơn hàng hoặc đợt giao hàng và đơn vị số lượng của mặt hàng tương ứng.
Trái với bao bì kinh doanh và bao bì bên ngoài, chi phí thanh lý sản phẩm gốc hóa chất được hiển thị riêng. Người dùng có thể xem thông tin chi tiết về từng loại chi phí trong thông tin sản phẩm liên quan, giỏ hàng, cũng như trong Điều kiện bán hàng của chúng tôi.

Mã số sản phẩm
Mã số nguyên liệu của khách hàng

Vật liệu nguy hiểm

Thông tin sản phẩm

Catalog Würth

Trang catalog dưới dạng PDF  | 

Bảng dữ liệu()

Bảng dữ liệu ()

Dữ liệu CAD  | 

Chứng nhận/ Tài liệu

 | 

 | 

Thông tin kỹ thuật