Chào mừng bạn đến với Würth Việt Nam Chỉ dành cho khách hàng thương mại

Tua vít và dụng cụ tháo

Tua vít và dụng cụ tháo của xe ô tô/xe tải
DỤNG CỤ LẮP CHỈNH VAN LỐP

Mã số sản phẩm 071554 01
EAN 4011231742900

Giá hiển thị cho khách hàng sau khi đăng nhập
Tua vít và dụng cụ tháo

Mã số sản phẩm 071554 01

Giá hiển thị cho khách hàng sau khi đăng nhập
Số lượng
PU
x 1 Số lượng

Dành riêng cho khách hàng thương mại

Đăng ký ngay để truy cập hơn 125.000 sản phẩm

Vòng ghép cho xe chở khách/xe tải và vòng ghép cho máy móc xây dựng
Thông tin sản phẩm

Bảng dữ liệu(X)

Chứng nhận/ Tài liệu

 | 

 | 

Chiều dài

220 mm

Mã số sản phẩm
Mã số nguyên liệu của khách hàng

Vật liệu nguy hiểm

Thông tin sản phẩm

Bảng dữ liệu()

Bảng dữ liệu ()

Dữ liệu CAD  | 

Chứng nhận/ Tài liệu

 | 

 | 

Thông tin kỹ thuật