Chào mừng bạn đến với Würth Việt Nam Chỉ dành cho khách hàng thương mại

Lamella flap disc Flexi-Disc

Lamella flap disc Flexi-Disc
ĐĨA NHÁM XẾP FLEXI G80 OD50MM

Mã số sản phẩm 0578705080
EAN 4038898172956

Giá hiển thị cho khách hàng sau khi đăng nhập
Lamella flap disc Flexi-Disc

Mã số sản phẩm 0578705080

Giá hiển thị cho khách hàng sau khi đăng nhập
Số lượng
PU
x 10 Số lượng

Dành riêng cho khách hàng thương mại

Đăng ký ngay để truy cập hơn 125.000 sản phẩm

For machining hard-to-reach areas such as radii and fillet welds
Thông tin sản phẩm

Bảng dữ liệu(X)

Chứng nhận/ Tài liệu

 | 

 | 

Đường kính (Ø)

50 mm

Thiết bị giữ dụng cụ

Hệ thống 3M Roloc

Kích thước lưới

80

Thiết kế

Thẳng

Chất liệu của đĩa đỡ

Nhựa

Tốc độ xoay tối đa

30000 U/min(rpm)

Chất liệu dung môi mài mòn

Conrundum zirconi

Phụ kiện bổ sung:
 
Sản phẩm
Mô tả
Số lượng
PU
Giá
/PU
Mounting adapter for small grinding media

PHỤ KIỆN ĐI KÈM ĐĨA ĐÁNH BÓNG

x 1 Số lượng

Đơn vị đóng gói

Đơn vị đóng gói quy định số lượng sản phẩm trong một kiện hàng. Trong phần catalog, bạn có thể chọn các đơn vị đóng gói khác nhau nếu có trình đơn lựa chọn.

Nếu bạn không biết đơn vị đóng gói khi nhập trực tiếp số sản phẩm trong giỏ hàng hoặc khi chụp sản phẩm thông qua EasyScan/VarioScan thì hãy để trống trường này. Trong trường hợp đó, đơn vị đóng gói sẽ được xác định tự động.

Cấu trúc số sản phẩm

Số sản phẩm được tạo như sau: VVVVAAABBB
VVVV = 4 chữ số làm số tiền tố (vui lòng lưu ý rằng chữ số đầu tiên hiện tại luôn là 0)
AAA = 3 chữ số thể hiện kích thước phần 1
BBB = 3 chữ số thể hiện kích thước phần 2

Ví dụ về cấu trúc số sản phẩm:
Ví dụ 1: Vít có số đo 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (hai khoảng trắng giữa số 4 và số 10)

Ví dụ 2: Vít có số đo 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (một khoảng trắng giữa số 10 và số 20)

Ví dụ 3: Vòng đệm có đường kính trong là 6 mm:
VVVVAAABBB
04076

Thông tin về giá và hiển thị hình ảnh

Giá mỗi đơn vị đóng gói (PU):
Giá luôn tương ứng với hình thức đóng gói được hiển thị, do đó giá hiển thị cho 250 đơn vị sẽ tương ứng với PU là 250 và giá cho 300 đơn vị tương ứng với PU là 300.

Giá có thể hiện mã giá:
Giá luôn áp dụng cho số lượng được quy định thông qua mã giá:
Giá cho 1 đơn vị
Giá cho 100 đơn vị
Giá cho 1000 đơn vị

Số lượng

Số lượng hiển thị số đơn vị trong đơn hàng hoặc đợt giao hàng và đơn vị số lượng của mặt hàng tương ứng.
Trái với bao bì kinh doanh và bao bì bên ngoài, chi phí thanh lý sản phẩm gốc hóa chất được hiển thị riêng. Người dùng có thể xem thông tin chi tiết về từng loại chi phí trong thông tin sản phẩm liên quan, giỏ hàng, cũng như trong Điều kiện bán hàng của chúng tôi.

Mã số sản phẩm
Mã số nguyên liệu của khách hàng

Vật liệu nguy hiểm

Thông tin sản phẩm

Bảng dữ liệu()

Bảng dữ liệu ()

Dữ liệu CAD  | 

Chứng nhận/ Tài liệu

 | 

 | 

Thông tin kỹ thuật